VSV-lezing donderdagavond 6 april 2023 om 19:30 uur in “Oos Zittesj Hoes”

“DE BOUWGROEP PRESENTEERT ZICH”

Bij de voorbereiding van de herdenking “Sittard 750 jaar Stad” in 1993 ontstond er onder de paraplu van de Stichting Historie Sittard een brede samenwerking tussen de vele mensen die de historie van onze stad ter harte ging. Toen de festiviteiten uitbundig gevierd waren, realiseerde men zich dat het een uitgelezen kans was om deze bundeling van kennis en kunde voort te zetten en zo geschiedde.

Op initiatief van de bevlogen Theo Oberdorf werd een samenwerking opgezet in het kader van het project “Sittards Woonverleden” in de vorm van werkgroepen: “Schriftelijke Bronnen” voor breed archiefonderzoek, “Mondelinge Historie” voor het interviewen van bewoners en “Bouwhistorie”, deze laatste met als doel “de panden in de Sittardse binnenstad en langs de historische toegangswegen in kaart brengen en uitwerken zodat een virtuele wandeling gemaakt kan worden waarbij alle – ook door de andere werkgroepen verkregen – informatie op pandniveau beschikbaar is.”

Onder leiding van Koen Leinders begonnen enkele enthousiastelingen aan die klus die nog altijd niet is afgerond. Dat komt niet alleen omdat op dat moment niemand de omvang van het karwei besefte maar ook omdat de lat in de loop van de tijd hoger werd gelegd. Daarom vond de huidige Bouwgroep het een mooie gelegenheid om zich te presenteren in de vorm van een lezing.

Natuurlijk ontkomen we er niet aan om te beginnen met de wordingsgeschiedenis maar willen we vooral ingaan op onze manier van werken en de zaken die daarbij en daarvoor nodig zijn. Daarbij spelen de huisvesting en de materiële middelen een belangrijke rol maar vooral de aanwezige deskundigheid en de interesse van de beschikbare vrijwilligers. Aanvankelijk lag daarbij de nadruk op het aloude handwerk aan een tekenplank maar langzamerhand verschuift dat naar digitaal tekenen, met alle voordelen maar ook problemen van dien, zoals we uit de doeken zullen doen!

Om te voorkomen dat de Bouwgroep een uitstervende groep wordt, kunnen we wel aanvulling gebruiken. Om deelname aantrekkelijk te maken zoomen we natuurlijk ook in op de scholing die we bieden in de vorm van excursies naar verschillende steden en plekken in Nederland, België en Duitsland. Daarom van harte welkom op 6 april aanstaande bij “De Bouwgroep presenteert zich”.