De dagelijkse praktijken van de drie Abrahamistische godsdiensten

Kitty Jansen-Rompen is cultureel antropoloog en heeft zich ruim 35 jaar beziggehouden met Limburgse tradities, gebruiken en dagelijkse geloofspraktijken. Het katholieke geloof speelt hierbij een zeer belangrijke rol, maar er zijn ook andersgelovigen in deze provincie. In deze tijd van polarisatie zijn tolerantie, diversiteit en inclusie belangrijke thema’s in het maatschappelijk debat. Het is daarbij verbazingwekkend dat de nadruk nog steeds ligt op verschillen tussen mensen en niet op overeenkomsten. 

Op uitnodiging van de st. Leerhuis synagoge Meerssen heeft Kitty een expositie ingericht waarbij juist gekeken wordt naar overeenkomsten tussen de dagelijkse praktijken van de joodse, katholieke en Marokkaans islamitische geloofsgemeenschappen die actief zijn in Limburg. Zowel het jodendom, het christendom als de islam baseren zich immers op de verhalen van Abraham in het Oude Testament.

Uitgangspunt voor deze lezing zijn de dagelijkse geloofspraktijken van het jodendom. Er wordt aandacht besteed aan de gebruiken die horen bij de levensloop; van geboorte tot dood, en aan geloofspraktijken zoals bidden, pelgrimage en vasten. Elk geloof kent belangrijke feesten die uitbundig worden gevierd. Door deze vergelijkingen te maken hopen we meer begrip voor elkaar te genereren.

De lezing begint met een korte film over Joodse sporen in het Sittardse archief en oude filmbeelden uit de jaren’30 toen Joodse mensen volop meededen aan katholieke praktijken. Deze korte documentaire film won brons op het Limburgs amateurfestival Cinesud in 2023.

 Na de pauze wordt de film over de St. Rosa kermis en processie uit 1993 getoond die Kitty maakte in de serie ’ speuren naar Limburg’.  Hierin wordt duidelijk dat er niet veel mensen zijn die de achtergrond van hun tradities kennen.