EXPOSITIE JACOB KRITZRAEDT IN DE PETRUSKERK SITTARD.
Dit jaar is er een bijzonder jubileum voor de historicus Jacob Kritzraedt en de naar hem
genoemde stichting. De stichting Jacob Kritzraedt is opgericht in 1952; Kritzraedt zelf
leefde van 1602 tot 1672. In dit kader is er een expositie in de Sittardse St.-Petruskerk van
zondag 17 juli tot en met Rosazondag 26 augustus. De expo in de torenkapel en de
schatkamer is open op zaterdagen van 13 tot 16 uur en op zondagen van 12 tot 16 uur; op
weekdagen is slechts de torenkapel toegankelijk.
Kritzraedt werd geboren in Gangelt en volgde opleidingen in Roermond, Keulen en Trier.
Van 1636 tot 1646 gaf hij leiding aan een jezuïetenstatie in het later naar hem vernoemde
Kritzraedthuis, waar hij zijn belangrijkste historische werken schreef. Daarna was hij
werkzaam in Keulen.
Recent werden in Brussel brieven van Kritzraedt, gericht aan Joannes Bollandus,
teruggevonden. Van de stichter van de Bollandisten (onderzoekers van heiligenlevens) zijn
ook zeventig brieven aan Kritzraedt bewaard, die in Keulen de instorting van het
stadsarchief in 2009 overleefd hebben. In de expositie wordt ook aandacht besteed aan de
jezuïeten in Sittard in latere tijd (1850-1920).
Kritzraedt geldt als de eerste geschiedschrijver uit onze regio, die voor zijn onderzoek
zoveel mogelijk originele bronnen probeerde te raadplegen. Hij had een brede interesse en
maakte zich sterk voor het behoud van cultureel erfgoed. In zijn geest is ook de jubilerende
Stichting Jacob Kritzraedt actief.