Kritzraedt / Jezuïetenwandeling door de Sittardse binnenstad.
Met Uw rug naar de toren van de Grote Kerk staande gaat U rechtsaf om de kerk heen, 1e straat
linksaf (Kapittelstraat), rechtdoor Kloosterplein, aan einde rechtsaf Oude Markt. Let nu aan
linkerkant tegenover nr. 6 op vroegere kapel van de jezuïeten op de 2e etage, uit 1893 door
bouwmeester Nicolaas Molenaar. Daartegenaan is ook een merkwaardig kopje aangebracht dat zou
lijken op Molenaar zelf. De benedenverdiepingen vormen het klooster, gebouwd rond 1660 door de
dominicanen, maar van 1851 tot 1900 onderkomen van de Nederlandse jezuïeten en van 1900 tot
1920 van Duitse jezuïeten, met hun St.-Aloysiuscollege (opschrift boven poort: Gymnase St. Louis).
Nu komt U op de Markt, met meteen links de Michielskerk of Paterskerk in Zuid-Nederlandse barok.
Op de gevel links een beeld van St.-Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. Ga de kerk
binnen (meestal open 9-16 uur) en bekijk de door de jezuïeten geplaatste glas-in-loodramen van o.a.
hun heiligen Aloysius, Stanislaus Kostka, Joannes Berchmans, Ignatius en Franciscus Xaverius. En op
het hoofdaltaar boven St.-Michael het IHS-symbool van de jezuïeten.
Buiten gekomen slaat U scherp linksaf direct langs de kerkmuur (Kerkepad) en komt even verder
links op de Cour Solanus, de vroegere tuin van de paters, en van 1850-1920 cour van het
jezuïetengymnasium, nu tuin van een hotel en restaurant. De gevel daarvan heeft midden links naast
de hoofddeur een steen met opschrift: Sancto Aloysio Patrono Pii Papae IX Anno XXVIII Gulielmo III
Rege Jubilante. (Aan patroonheilige Aloysius, in het 28ste jaar van Paus Pius IX, tijdens het jubileum
van koning Willem III [1874 dus].) Deze vroegere schoolvleugel werd toen gebouwd door de
jezuïeten.
U gaat terug naar het Kerkepad en onder de Dominicanenwal door, en even verder (2e “opening in
de muur”) linksaf de vroegere Ursulinentuin in, met mooi zicht op gracht en wal. Aan het eind door
de poort de tuin uit en meteen rechtsaf langs de muur verder. Let op de 6 reliëfs met beschrijving
tegen de muur. Aan het eind van dit pad komt U bij de voormalige kerkhofkapel van de jezuïeten,
gerestaureerd 2016, met fresco’s aangebracht door Jo Havenith. Te zien zijn naast Franciscus van
Assisi de jezuïeten Ignatius, Aloysius, Jacob Kritzraedt, en ook de bekendste jezuïet van nu: paus
Franciscus.
Hebt U veel haast dan kunt U hier flink afkorten: zie verder bij *#*
U gaat nu verder rechtsaf (ten opzichte van het pad waarvan U gekomen bent) en volg dit pad tot 1e
pad naar rechts (weer Kerkepad), dan 1e links, en 1e rechts de Paardestraat in.
Hier is opnieuw mogelijkheid tot inkorten: zie verder bij *##*
Even verderop gaat U linksaf de Fort Sanderboutwal op met mooi zicht op de schootsvelden met
droge grachten. Nu 1e rechtsaf afdalen de Pullestraat in (met rechts nieuwbouw Engelenhof),
verderop Putstraat oversteken en Plakstraat in. Links ligt het voormalig klooster Agnetenberg met
Helena-kapel uit 1699. En aan het eind van de straat op de hoek links het Kritzraedthuis, waar de
jezuïetenstatie was waar Kritzraedt met enkele mede-paters woonde 1636-1646. Vervolgens steekt
U iets naar rechts de Markt over en gaat U via de smalle Gats terug naar de Kapittelstraat en de
Grote Kerk.


*#* U keert een stukje op Uw schreden terug tot waar U de Ursulinentuin uitkwam en gaat dan
rechtsaf, verderop op splitsing links aanhouden. Bij de straat gekomen linksaf de brug over (Deken
Tijssenstraat) en aan het eind rechtsaf Kapittelstraat en Grote Kerk.


*##* Blijf de Paardestraat volgen, aan het eind rechts aanhouden de Markt op, die oversteken en via
de smalle Gats terug naar Kapittelstraat en Grote Kerk.