Martin van der Weerden - Limburg heel apart (6 juli 2023 Sittard)

De provincie Limburg, zoals wij die kennen, ontstond pas in 1839. Voor die tijd was ons grondgebied versnipperd over vele heren, waaronder de hertogen van Brabant en Bourgondië, de koning van Spanje en de keizer van Oostenrijk. Ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bezat delen van ons grondgebied, maar de machtige Hollanders beschouwden dat als een soort kolonie, Generaliteitslanden genaamd. In 1830 wilden de meeste Limburgers zich bij het nieuwe België aansluiten en in 1848 was er hier veel sympathie voor de zaak van de Duitse Eenheid. Alles liever dan bij die kale Hollanders horen. Pas na de Eerste Wereldoorlog begon men zich Nederlander te voelen. Maar toen leverden wij ook voor het eerst de premier van Nederland (Ruys de Beerenbrouck) en gaf de steenkolenmijnbouw economisch gewicht aan onze regio.

Tijdens zijn lezing zal Martin van der Weerden in gaan op de ontstaansgeschiedenis van onze vreemd verlopende grenzen. Het tijdperk van het “vierlandenpunt”, toen er onder Vaals tussen België en Duitsland een neutraal Moresnet bestond (1815 – 1914) zal daarbij belicht worden. Maar ook het opvallend hoge percentage stemmen op de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) van Anton Mussert in Zuid Limburg in de jaren 1930; de verkiezingsuitslagen in Sittard zullen niet onbesproken blijven. Lijnen zullen daarbij doorgetrokken worden naar de huidige politieke verhoudingen.

 

Martin van der Weerden (1955) was wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Utrecht en tot voor kort docent geschiedenis aan het Bernardinuscollege te Heerlen. Al enkele tientallen jaren verdiept hij zich met name via het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) in de Limburgse geschiedenis en vanaf 2010 verzorgt hij de historische rubriek “Van Nul tot Nu” in de Parkstadedities van VIA en De Limburger.