Rabo ClubSupport 2022

 

Evenals in de afgelopen jaren neemt Vereniging Sittards Verleden ook dit jaar weer deel aan Rabo ClubSupport. Hierdoor maken wij kans op een mooi geldbedrag voor onze vereniging.

Als coöperatieve bank wil Rabo met deze actie een deel van de winst doneren aan het lokale verenigingsleven. Basisgedachte hierbij is dat leden inspraak krijgen in de verdeling van dit bedrag.

 

Hoe vindt deze verdeling plaats?

Het bedrag dat aan Vereniging Sittards Verleden wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal stemmen dat op ons wordt uitgebracht.

Aan het deelnemen aan deze stemming zijn de navolgende voorwaarden verbonden:

* Deelnemers moeten bankieren bij de Rabobank (moeten dus in het bezit zijn van een

   rekening bij deze bank).

* Daarnaast moet u tevens lid zijn van de bank.

 

Elk lid mag drie stemmen uitbrengen en wel op drie verschillende verenigingen. Om aan de stemming te kunnen deelnemen moet u inloggen op de website van de Rabobank. Stemmen kan ook via de app. Indien u geen gebruik maakt van internet kan contact worden opgenomen met de Rabobank onder telefoonnummer 088-7226600. De stemperiode loopt van 5 september tot 27 september 2022.

 

Verleden jaar heeft deze campagne voor Vereniging Sittards Verleden ruim € 300,00 opgebracht.

Laten we proberen dit jaar op zijn minst eenzelfde bedrag te verwerven.

 

Daarom de oproep:

 

Doe mee en breng 1 stem uit op Vereniging Sittards Verleden!

 

Een overzicht van alle deelnemende instellingen vindt u op

www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-west/deelnemers.

Onze vereniging staat hier vermeld als Vereniging Sittards Verleden.

 

Voor het uitbrengen van uw stem willen wij u alvast hartelijk dank zeggen.

 

Jacques Meeuvis, penningmeester.