Werkgroepen

Welke werkgroepen zijn er?

De onderstaande werkgroepen zijn momenteel actief:

  • Werkgroep Bouwhistorie
  • Werkgroep Mondelinge Historie
  • Werkgroep Schriftelijke Bronnen
  • Werkgroep Kruisen en Kapellen
  • Werkgroep Geheime Tuinen

Wat doen de werkgroepen?

De verschillende werkgroepen hebben allemaal een eigen taak, maar het streven is om op termijn de resultaten van de werkgroepen te bundelen en die wereldkundig te maken door het geven van cursussen, het publiceren van de resultaten en door medewerking te verlenen aan grote projecten, die een relatie hebben met de historie van de stad.

De werkgroep Bouwhistorie

brengt de hele Sittardse binnenstad en de historische toegangswegen pand voor pand in kaart, meet daartoe elk pand in de binnenstad op, maakt van elk pand een dossier op basis van archiefonderzoek, maakt van ieder pand een tekening in isometrische projectie, verleent medewerking aan de Sittard-lezingen en aan het tijdschrift “Sittards Verleden”; daarnaast heeft de werkgroep meegewerkt aan het inventariseren van de potentiële gemeentelijke monumenten in de gehele gemeente.

De werkgroep Mondelinge Historie

interviewt oudere Sittardenaren en legt deze gesprekken vast in een archief, doet gericht onderzoek naar de ‘histoire intime’ van bepaalde panden, probeert het recentere leven in Sittard vast te leggen in woord en soms in beeld, probeert waar mogelijk foto’s en films op te sporen die zich onder de mensen bevinden, werkt samen met de andere werkgroepen om een duidelijker beeld te krijgen van het recente Sittardse verleden.

De werkgroep Schriftelijke Bronnen

onderzoekt in welke archieven gegevens zitten over het verleden van de stad, bekijkt welke archiefstukken concrete gegevens bevatten, kopieert deze stukken en transcribeert ze geheel of gedeeltelijk in leesbare taal, bekijkt, of er foto’s, tekeningen of andere gegevens te vinden zijn van panden, onderzoekt, of het mogelijk is de gegevens van verschillende werkgroepen aan elkaar te koppelen, verleent medewerking aan de Sittard-lessen, aan het tijdschrift en geeft adviezen op historisch gebied.

De werkgroep Kruisen en kapellen

inventariseert de aanwezige kapellen en kruisen in de gemeente, documenteert alle bekende gegevens over deze typisch Limburgse cultuuruitingen, probeert waar nodig mensen en instanties te vinden die bereid zijn een dergelijk object onder hun hoede te nemen, doet waar nodig zelf conserverend werk.

De werkgroep Geheime Tuinen

doet onderzoek naar tuinen en andere groenstructuren. Dit onderzoek behelst naast de geschiedenis van het groen zelf maar vooral de verhalen rondom het groen, zoals verhalen van mensen die een relatie hebben (gehad) met het groen.
Aan de hand daarvan wordt het verhaal van de stad verteld middels wandelingen, in gedrukte en digitale vorm en door een jaarlijks Festival Geheime Tuinen.

De werkgroep Kruisen en kapellen

inventariseert de aanwezige kapellen en kruisen in de gemeente, documenteert alle bekende gegevens over deze typisch Limburgse cultuuruitingen, probeert waar nodig mensen en instanties te vinden die bereid zijn een dergelijk object onder hun hoede te nemen, doet waar nodig zelf conserverend werk.

Kan iedereen meedoen?

Jazeker, dit soort onderzoek kan iedereen doen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Sittard. Men moet er wel wat tijd in willen steken, maar er zijn vele helpende handen die ervoor zorgen dat u niet verdwaalt wanneer u alleen op onderzoek zou willen gaan.

Geïnteresseerd?

Neem gerust contact op met het secretariaat van onze vereniging. Dit helpt u verder om de juiste plek voor u te zoeken waar u met plezier kunt werken. Plezier in het werk is immers de belangrijkste motivatie, want als vrijwilliger hoeft u immers niet zo nodig. De beste garantie is dat velen u al voorgingen en u kunnen helpen uw juiste richting te vinden.

Maar ook als sympathiserend lid bent u natuurlijk van harte welkom. Want ‘hoe groter hoe sterker’ geldt ook voor onze vereniging, zeker als wij onze stem willen laten horen voor het behoud van het mooie en goede van Sittards Verleden.