Bouwhistorie

Werkgroep Bouwhistorie

De Werkgroep Bouwhistorie (“bouwgroep”) bestaat op dit ogenblik uit 9 personen, 2 vrouwen en 7 mannen die elke dinsdag- en vrijdagmorgen bij elkaar komen in het vroegere politiebureau aan de Pres. Kennedysingel. De groep beschikt daar op de verdieping over een zaal met tekentafels en een kamer met computers. Bouwkundige ervaring is handig maar niet noodzakelijk, zeker niet nu het accent van het werk meer en meer verschuift naar het digitaliseren waardoor vaardigheid in het werken met computers belangrijker wordt.

Doelstelling

De werkgroep heeft zich tot doel gesteld: het inventariseren en uittekenen van Sittard, vooralsnog binnen de wallen en langs met name de historische toegangswegen naar de binnenstad.

Huidige activiteiten

Van de te inventariseren panden worden de gegevens (voor zover aanwezig) gekopieerd bij de gemeente. Door fotograferen en opmeting ter plaatse worden die gegevens aangevuld.

Het uittekenen gebeurt in eerste instantie handmatig en vervolgens in gedigitaliseerde vorm middels Autocad. Met handmatig tekenen zijn momenteel 5 mensen bezig en met Autocad 4 mensen.

Alle originele tekeningen worden ter plaatse bewaard, evenals de inventarisatiegegevens (schetsen, foto’s, opmetingen). Van de tekeningen wordt een afdruk in het dossier opgeborgen en een exemplaar gaat naar de gemeente. De foto’s worden per straat en huisnummer opgeborgen.

De binnenstad en het grootste gedeelte van de toegangswegen zijn inmiddels handmatig uitgetekend. Ongeveer een derde van de binnenstad is in blokvorm gedigitaliseerd met toevoeging van dakkapellen, schoorstenen e.d. en aan detailleren van de panden wordt druk gewerkt.

Het voornemen bestaat om in het digitale model de rijks- en gemeentelijke monumenten en de beeldbepalende panden te detailleren en in te kleuren.

Ook willen wij de archieffoto’s van de diverse panden zo veel als mogelijk toevoegen aan het dossier van het betreffende pand. Dit met het oog op het naar het verleden toe uitwerken van de panden.

Beperkingen

De activiteiten van de werkgroep zijn afhankelijk van het beschikbare aantal mensen en hun meegebrachte deskundigheid en interesse. Tot nu toe is daarom (nog) geen aandacht besteed kunnen worden aan:

  • het vanwege verbouwingen e.d. actualiseren van de in de loop van de tijd gemaakte tekeningen,
  • het gericht uitzoeken van de historie van een pand aan de hand van foto’s, laat staan aan de hand van bouwhistorisch onderzoek,
  • het inventariseren en uittekenen van de kelders in de binnenstad.

Werkgroep Bouwhistorie in 2018

In 2018 heeft Lou van Hees, één van de leden van het eerste uur, om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van de werkgroep. Verder zijn de werkzaamheden niet wezenlijk veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Het controleren en bijwerken van de in de loop van de jaren gemaakte tekeningen van de bebouwing van de binnenstad en langs de toegangswegen, was ook dit jaar het werk van de handmatig tekenende groep mensen. Daardoor kon de digitaal opererende groep effectiever werken maar er moeten wel nog heel veel tekeningen gedigitaliseerd worden!

Vanwege de technische veroudering van de huidige apparaten is de zoektocht voortgezet naar een gratis of in elk geval niet te duur tekenprogramma dat zowel draait op nieuwe apparatuur als het huidige programma ondersteunt. Dat blijkt moeizamer dan gedacht!

Dit jaar hebben de werkgroepleden en hun partners een bezoek gebracht aan Kasteel De Keverberg in Kessel, “het modernste kasteel van Nederland”. Vooral de manier waarop een oude ruïne op een eigentijdse wijze tot een effectieve herbestemming getransformeerd is, dwong bewondering af. Ook is een stadswandeling door Luik georganiseerd maar één dag bleek niet toereikend zodat een vervolg is afgesproken.

Ook tijdens de Sint-Joepmarkt 2018 heeft de werkgroep de stand opgezet in het Mariapark om naast de traditionele postzegels ook weer de speciale enveloppen, de wandelboekjes en de linnen tassen te verkopen.

Werkgroep in 2017

De samenstelling en de werkzaamheden van de werkgroep Bouwhistorie (de “Bouwgroep”) zijn in 2017 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van de eerdere jaren.

Het bijwerken van de in de loop van de jaren gemaakte tekeningen van de bebouwing van de binnenstad en langs de toegangswegen, is ook dit jaar de doelstelling geweest van de handmatig tekenende groep mensen. Daardoor kan de digitaal opererende groep sneller werken, zij het dat het driedimensionaal uittekenen van de Grote Kerk veel geduld en tijd blijft kosten.

Ofschoon de groep dringend behoefte heeft aan snellere apparatuur, is er nog geen oplossing gevonden voor het overhevelen van het huidige tekenprogramma naar nieuwe computers. Deze zoektocht wordt vervolgd.

In het voorjaar van 2017 heeft een deel van de groep voor eigen rekening een meerdaagse studiereis naar de Noord-Franse kathedralen gemaakt. Dit is zo in de smaak gevallen dat gedacht wordt aan een bezoek aan de gotische bouwwerken van Parijs en omgeving.

Tijdens de Sint Joepmarkt heeft de werkgroep de inmiddels traditionele stand opgezet in het Mariapark om naast de eveneens traditionele postzegels ook weer de speciale enveloppen, de wandelboekjes en de linnen tassen te verkopen.

Werkgroep in 2016

De “werkgroep” (twee vrouwelijke en acht mannelijke “werknemers”), de “werkplaats” (het vroegere politiebureau aan de Pres. Kennedysingel), de “werktijden” (elke dinsdag- en vrijdagmorgen) en de “werkzaamheden” (eerst handmatig en vervolgens digitaal uittekenen van alle bebouwing van de binnenstad en langs de historische toegangswegen) zijn in 2016 niet veranderd.
Het complementeren en bijwerken van de tekeningen van de bestaande bebouwing langs de historische toegangswegen en in de binnenstad, is ook dit jaar de doelstelling geweest van de handmatig werkende sectie. Doordat de digitaal opererende groep inmiddels uit vier personen bestaat, kan er over een inhaalslag worden gesproken, zij het dat de Grote Kerk een zaak van lange adem blijft.
Ambtelijk heeft ook de gemeente de weg naar de werkgroep ook gevonden. Voor een project in het kader van het aanlichten van gebouwen maakt men gebruik van de tekeningen van de werkgroep.
Dit jaar is er geen studiedag, samen met de partners, georganiseerd. Ter compensatie staat er in het voorjaar van 2017 een meerdaagse studiereis naar de Noord-Franse kathedralen op het programma.
Tijdens de Sint Joepmarkt heeft de werkgroep weer een stand opgezet in het Mariapark om de postzegels, de gelegenheidsenveloppen, de wandelboekjes en de nieuwe tassen aan de man/vrouw te brengen.

 

Werkgroep in 2015

De dringend gewenste uitbreiding van de digitale tekengroep is vlak vóór het einde van het jaar werkelijkheid geworden door de komst van een tweede vrouwelijke kracht. De groep bestaat zodoende op dit moment uit 10 personen van wie inmiddels 40% digitaal bezig is.
De “werkplaats” (het vroegere politiebureau aan de Pres. Kennedysingel), de “werktijden” (elke dinsdag- en vrijdagmorgen) en de “werkzaamheden” (eerst handmatig en vervolgens digitaal uittekenen van alle bebouwing van de binnenstad en langs de toegangsstraten) zijn ook in 2015 onveranderd gebleven.
Het nalopen en waar nodig bijwerken en van maten voorzien van alle tekeningen die in de afgelopen jaren gemaakt zijn van de bestaande bebouwing van de binnenstad en langs de historische toegangswegen, is dit jaar voortgezet met als doel het digitaal tekenen daarna soepeler te kunnen laten verlopen.
In 2015 is een goed gebruik weer opgepakt: een studiedag, samen met de partners. Dit jaar naar Borgloon om daar zowel de bouwhistorie van het stadje te bekijken als de artistieke bouwwerken in het landschap rondom Borgloon.
Ook dit jaar heeft de “bouwgroep” weer een stand opgebouwd in het Mariapark om tijdens de Sint Joepmarkt de postzegels, de gelegenheidsenveloppen en onze wandelingenboekjes aan de man/vrouw te kunnen brengen.

Werkgroep in 2014

Het jaar 2014 is voor de Werkgroep Bouwhistorie (“Bouwgroep”) in mineurstemming afgesloten door het toch nog onverwachte overlijden van Dré Feron die zorgde voor het inventariseren en archiveren van het beeldmateriaal.
De werkgroep leek in 2014 versterking te krijgen van drie zeer ervaren krachten. Het is jammer dat één van de drie door langdurige ziekte is getroffen en dat de tweede kracht is teruggeroepen in het arbeidsproces waardoor de dringend gewenste uitbreiding van de digitale tekengroep ook dit jaar niet gelukt is. Uiteindelijk is de werkgroep dus met één handmatige tekenaar uitgebreid.
De “werkplaats” (het vroegere politiebureau aan de Pres. Kennedysingel), de “werktijden” (elke dinsdag- en vrijdagmorgen) en de “werkzaamheden” (eerst handmatig en vervolgens digitaal uittekenen van alle bebouwing van de binnenstad en langs de toegangsstraten) zijn onveranderd. Wel wordt gekeken, of het mogelijk is het digitaal tekenen te versnellen door een onderscheid te maken tussen de monumentale en de overige bebouwing.
Het nalopen en waar nodig bijwerken en van maten voorzien van alle tekeningen die in de afgelopen jaren gemaakt zijn van de bestaande bebouwing van de binnenstad en langs de toegangsstraten, is dit jaar voortgezet met als doel het digitaliseren daarna soepeler te kunnen laten verlopen.
Ook dit jaar is weer een stand opgebouwd in het Mariapark om tijdens de Sint Joepmarkt de postzegels, de gelegenheidsenveloppen en onze wandelingenboekjes aan de man/vrouw te kunnen brengen.

Werkgroep in 2013

De samenstelling van de Werkgroep Bouwhistorie (“Bouwgroep”) is nagenoeg onveranderd, zij het dat de tijdelijke kracht inmiddels elders werkzaam is. De “werkplaats” (het vroegere politiebureau aan de Pres. Kennedysingel), de “werktijden” (elke dinsdag- en vrijdagmorgen) en de “werkzaamheden” (het eerst handmatig en vervolgens digitaal uittekenen van alle bebouwing van de binnenstad en langs de toegangsstraten) zijn onveranderd.
Het nalopen en waar nodig bijwerken en van maten voorzien van alle tekeningen die in de afgelopen jaren gemaakt zijn van de bestaande bebouwing van de binnenstad en langs de toegangsstraten, is dit jaar voortgezet met als doel het digitaliseren daarna soepeler te kunnen laten verlopen. Omdat het accent verschuift naar de digitalisering, is dit jaar de al langer geplande vernieuwing van de apparatuur gerealiseerd.
Het begin 2012 gesloten informatiecentrum “Zitterd revisited” is eind 2013 vervangen door een informatiecentrum op de hoek van de Rijksweg en de Walramstraat, met name voor het project “Ligne”. Daarin wordt echter voor de bemensing geen beroep meer gedaan op de bouwgroep.
Ook dit jaar is weer een stand opgebouwd in het Mariapark om tijdens de Sint Joepmarkt de postzegels, de gelegenheidsenveloppen en onze wandelingenboekjes aan de man/vrouw te kunnen brengen.

Werkgroep in 2012

De Werkgroep Bouwhistorie (“Bouwgroep”) bestaat uit 10 mensen (1 vrouw, 8 mannen plus 1 tijdelijke kracht). Van deze groep tekenen 4 personen handmatig op een tekentafel en zijn 4 mensen digitaal bezig. De groep werkt elke dinsdag- en vrijdagmorgen in het vroegere politiebureau aan de Pres. Kennedysingel, een ruimte die veel effectiever blijkt te zijn dan die in het inmiddels afgebroken gebouw aan de Deken Tijssenstraat.
Omdat de bebouwing langs de Stationsstraat en de Stationsdwarsstraat vervangen zou gaan worden door nieuwbouw, is dat gedeelte even voorgetrokken. De voorgenomen uitwerking van de Steenweg en de Voorstad is voorlopig echter in de wacht gezet. Momenteel worden namelijk alle tekeningen die in de afgelopen jaren gemaakt zijn van de bestaande bebouwing van de binnenstad en langs de toevoerstraten, nagelopen en waar nodig bijgewerkt. Dit om daarna het digitaliseren soepeler te kunnen laten verlopen.
Omdat het informatiecentrum “Zitterd revisited” begin 2012 is gesloten, is er geen beroep meer gedaan op de bouwgroep voor de bemensing. Mogelijk wordt bij de start van “Ligne” (voorheen: “Dobbelsteen”) weer een informatiecentrum geopend.
Ook dit jaar is weer een stand opgebouwd in het Mariapark om tijdens de Sint Joepmarkt de postzegels en de gelegenheidsenveloppen aan de man/vrouw te kunnen brengen.

Werkgroep in 2011

De Werkgroep Bouwhistorie (in de wandeling: de Bouwgroep) bestaat op dit moment nog altijd uit 10 mensen (1 vrouw, 8 mannen plus 1 tijdelijke kracht). Van deze groep blijven 4 personen aan het tekenbord werken en zijn 5 mensen digitaal bezig. De verschuiving van “handmatig” naar “digitaal“ blijft zich doorzetten maar dat is ook hard nodig omdat het veel arbeidsintensiever is en er tegelijkertijd een historisch gegroeide achterstand is.
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het fotograferen, opmeten en uittekenen van de panden langs de Stationsstraat en de Stationsdwarsstraat die inmiddels gedeeltelijk gesloopte zijn en vervangen worden door nieuwbouw. Het is de bedoeling om vervolgens vanaf het station via de Steenweg en de Voorstad aansluiting te vinden met de reeds uitgetekende Brandstraat.
Veel tijd en moeite zijn ook gaan zitten in het nalopen van het aanwezige digitale tekenwerk en het allemaal op dezelfde manier uitwerken voordat nieuwe panden worden aangepakt.
Nog altijd wordt de verhuizing van Deken Tijssenstraat naar het vroegere politiebureau aan de Pres. Kennedysingel positief beoordeeld: we hebben wel minder vloeroppervlak maar de ruimtes zijn veel beter te benutten en liggen naast elkaar.
Op de eerste zaterdag van elke maand heeft de Bouwgroep trouw het informatiecentrum “Zitterd revisited” bemenst. Omdat de ontwikkelingen stagneren, loopt het bezoekersaantal echter sterk terug.
Ook dit jaar is weer een stand gebouwd in het Mariapark om tijdens de Sint Joepmarkt de postzegels en de gelegenheidsenveloppen aan de man/vrouw te kunnen brengen.
In lijn met de traditie zijn de leden van de Bouwgroep met hun partners dit jaar weer op “studiereis” geweest, ditmaal naar Aachen.

Werkgroep in 2010

De Bouwgroep, officieel Werkgroep Bouwhistorie geheten, bestaat op dit moment uit 10 leden (1 vrouw, 8 mannen plus 1 tijdelijke kracht). Van deze groep tekenen 4 personen met de hand en werken 4 mensen digitaal. De verdubbeling van het aantal digitale “tekenaars” is een zeer positief facet omdat het digitale tekenwerk een inhaalslag moet maken en ook nog zeer arbeidsintensief is.
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het fotograferen, opmeten en uittekenen van de panden langs de Brandstraat. Gezien de plannen aan de Stationsstraat is de route aangepast en wordt nu gewerkt vanaf het station via de Steenweg naar de Voorstad.
Vanwege het “voortschrijdende inzicht” wordt het aanwezige digitale tekenwerk nagelopen en allemaal op dezelfde manier uitgewerkt voordat nieuwe panden worden aangepakt.
Veel tijd en moeite zijn ook gaan zitten in de verhuizing van Deken Tijssenstraat naar het vroegere politiebureau aan de Pres. Kennedysingel. De mensen van de Bouwgroep hebben daar geschilderd en flink gepoetst en ze hebben zelf de verhuizing uitgevoerd. Het resultaat mag er echter wezen want de beschikbare ruimte is wel kleiner maar zeer efficiënt. Niemand zou terug willen naar kooklucht van “Bie Zefke”!
Tussen de bedrijven door is ook nog een stand gebouwd voor de Sint Joepmarkt waar in het Mariapark de jubileumzegels over de “toonbank” zijn gevlogen. Deze stand zal in principe elk jaar op Sint Joep worden opgesteld in het Mariapark.