De werkgroep Mondelinge Historie  

 

Taak

De taak van de werkgroep is het interviewen van oudere inwoners van Sittard en het verzamelen van schriftelijk materiaal, foto, film, video of geluidsbanden.

Doel

1 Het vastleggen van de recente sociale en bewoningsgeschiedenis van de voormalige gemeente Sittard. Deze gegevens worden gekoppeld aan het bouwhistorisch onderzoek en het archiefonderzoek.

Verzamelen van gegeven met betrekking tot tentoonstellingen in Het Domein.

3 Verzamelen gegevens i.v.m. onderzoeksproject.

4 Informatie verwerken in publicaties.

Vastleggen van het dialekt.

Methode 

Interviewkandidaten worden aangebracht c.q uitgezocht, afhankelijk van project.

2 Afhankelijk van het doel van het interview kan er een aangepaste vragenlijst gebruikt worden.

Kandidaat wordt benaderd door lid van de werkgroep met de vraag om mee te willen werken aan interview.

Het interview wordt opgenomen met voicerecorder in de voorkeurtaal van de geinterviewde; meestal dialekt.

Dit bestand wordt digitaal opgeslagen in een map voorzien van de naam.

Schriftelijk materiaal, foto, film, video of geluidsbanden worden gescand en eveneens opgeslagen in deze map.

Interview wordt letterlijk uitgewerkt in de Nederlandse taal en eveneens opgeslagen in voornoemde map.

Persoonsgegevens worden hieraan toegevoegd.

De kandidaat wordt toestemming gevraagd om deze gegevens te mogen gebruiken voor publicaties.

10 De gegevens worden verwerkt in een databestand.

11 Er worden backups gemaakt van deze gegevens.

In het verleden werd gebruik gemaakt van standaard vragenlijst en cassetterecorder.

Nu wordt er een voicerecorder gebruikt en worden geluidsbestanden digitaal opgeslagen.

Vergaderen

De werkgroep vergadert 4 keer per jaar.

 

Voorbeeld van een interview met Sjeer Gruisen

 

Het interview met Sjeer Gruisen
Het verhaal naar aanleiding van het interview