Schriftelijke bronnen

 

Werkgroep Schriftelijke Bronnen

De werkgroep schriftelijke bronnen heeft als doel zoveel mogelijk schriftelijke bronnen met betrekking tot de Sittardse historie toegankelijk te maken, met name door transcriptie van die bronnen.

Verder is een doelstelling het opsporen van tot nu toe onbekende bronnen met betrekking tot de geschiedenis van Sittard en omstreken in andere archieven.

Het streven daarbij is samenwerking, zodat de bronnen voor iedereen beschikbaar komen. Bovendien is het aantal bronnen, ook in het Sittardse archief, dermate groot dat er nog voor velen een levenstaak ligt in het transcriberen ervan. Daarom is het goed gezamenlijk een plan te maken van wat voorrang zou moeten krijgen daarbij, en wie wat gaat doen. Dit laatste mede omdat niet iedereen even goed is in het lezen van het schrift uit elke periode. Maar ook voor de mindere lezers is er genoeg 19e-eeuws materiaal dat op ontsluiting wacht.

Belangrijke projecten op de middellange termijn zijn: het volledig invoeren van het kadaster (maar rekening houdend met wat het archief hieraan gaat doen, en met landelijke ontwikkelingen). Verder het controleren en verder afmaken van de DTB’s . Ook heeft het archief belang bij transcriptie van de vele oorkonden, waarvan alleen regesten zijn gemaakt maar die nooit volledig zijn getranscribeerd. Met de 400 jaar rentmeesterrekeningen van het Ambt Born zal ook wat moeten gebeuren. En er ligt het archief van Theo Oberdorf, bevattende vele notarisakten die van belang zijn voor het woononderzoek in de binnenstad.

Op korte termijn is het verder de bedoeling een reconstructie te maken van het oudste DTB-register dat al jaren zoek is.