Wie zijn wij

 

Zeer waarschijnlijk weet u van het bestaan van onze Vereniging Sittards Verleden. Ze is bedoeld voor iedereen, die – de naam zegt het al – belangstelling heeft voor het verleden van stad en streek. Daarom willen we u graag iets meer vertellen over onze doelstellingen en over het lidmaatschap.

Waar houden wij ons zoal mee bezig?

 • De uitgave van het tijdschrift Sittards Verleden met korte, educatieve en interessante artikelen over de geschiedenis van Sittard, omlijst met foto’s van vroeger en nu
 • Het geven van lezingen over allerlei facetten van dat verleden
 • Het organiseren van interessante excursies in en buiten de regio
 • Betrokkenheid bij het periodieke monumentenoverleg met de gemeente Sittard-Geleen
 • Het doen van onderzoeken samen met het stadsarchief
 • Het kritisch volgen van stedelijke bouwplannen in het historisch zo waardevolle gebied
 • Permanent onderzoek over het vroegere Sittard op verschillende terreinen; daarbij beperken wij ons niet tot de binnenstad, maar hebben wij ook oog voor de wijken
 • Samenwerking en afstemming met instellingen, verenigd in de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, alsmede met archief en historisch museum van Erfgoedcentrum De Domijnen.

Bestuur

De bestuurssamenstelling is momenteel:

Frank Keysers, voorzitter
Peter Vossen, vice-voorzitter
Marijke Geilen, secretaris
Jacques Meeuvis, penningmeester 
Frank van Leeuwen, tweede penningmeester
Léon van Binsbergen
René Lauwers
Fons Morel
Pascalle Peters
Ton Verblakt

Vanuit het bestuur zijn verantwoordelijk voor:

het tijdschrift: Léon van Binsbergen, Fons Morel, Frank van Leeuwen en Marijke Geilen (samen met Jan Schrader en Fons Alberts vormen zij ook de redactie van het tijdschrift)
de lezingen: René Lauwers en Marijke Geilen
de werkgroep Bouwhistorie: Peter Vossen 
de werkgroep Mondelinge Historie: Marijke Geilen
de werkgroep Schriftelijke Bronnen: René Lauwers
de werkgroep Kruisen en kapellen: Fons Morel 
de werkgroep Geheime Tuinen: Peter Vossen (samen met Peer Boselie)

Statuten en culturele ANBI-status

Vereniging Sittards Verleden heeft notarieel vastgelegde statuten en beschikt over een culturele ANBI-status. Klik voor nadere informatie op het ANBI-logo onder aan de website.

Klik  voor de statuten hier.

Werkgroepen

Wij hebben meerdere werkgroepen van vrijwilligers/leden, die zich bezighouden met zaken als: bouwhistorie, mondelinge historie, schriftelijke bronnen, kruisen en kapellen en geheime tuinen.

Die werkgroepen hebben allemaal hun eigen taak, maar wij streven ernaar de resultaten van hun onderzoeken wereldkundig te maken door het geven van lezingen, publicaties en het verlenen van medewerking aan projecten, die verband houden met de historie van de stad.

Meer informatie

Actueel

Actueel is momenteel het onderzoek dat onze vereniging verricht naar het woonverleden van de Sittardse binnenstad. We proberen een ‘dossier’ van elke pand te maken. Naast bouwkundige informatie willen we daarin ook opnemen historische gegevens over eigenaren, hun bezittingen, gewoonten en gebruiken. Hiervoor worden ook gegevens gebruikt, die we kregen door het interviewen van (meestal) oudere Sittardenaren. Het geheel wordt aangevuld met foto’s, tekeningen en andere daarbij behorende zaken. Eén ding is in ieder geval zeker: de zoektocht naar de pandenhistorie is ongewoon spannend, af en toe verrassend en bepaald niet alledaags.

Daarnaast  hebben wij dus belangstelling voor diverse wijken, de persoonlijke historie van de bewoners en hun woonomgeving.  Ook werken we mee aan tentoonstellingen of manifestaties waarin een bepaalde buurt of wijk centraal staat.

Ledenvoordelen

Leden vinden we erg belangrijk om onze doelstelling te bereiken. Daarom genieten zij vele voordelen. Bent u geïnteresseerd, wilt u meehelpen, meldt u dan aan als lid. Een greep uit de voordelen, die het lidmaatschap met zich meebrengt:

 • U krijgt elk kwartaal ons tijdschrift
 • U krijgt een korting op onze Sittard-lezingen
 • U kunt genieten van onze boeiende lezingen en excursies
 • U kunt meedoen aan een of meer werkgroepen.

Daarbij steunt u niet alleen moreel en financieel het vrijwilligerswerk van onze vereniging, maar neemt u er ook zelf aan deel. Als groep staan wij immers veel sterker  om het Sittardse erfgoed te behouden.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar (inclusief tijdschrift) ; voor elk volgend lid uit één gezin € 10,00 (zonder tijdschrift) met een maximum van € 35.00  per gezin (één tijdschrift per gezin).