De historie van Abshoven in vogelvlucht

Van een welvarende abdijhoeve via een afgebrand kloostercomplex naar een eigentijdse invulling.

Een lezing aan de hand van historische en recente afbeeldingen over de geschiedenis van het voor de meesten bekende voormalige kloostercomplex Abshoven in Munstergeleen. Het verhaal begint bij de abdijen van Sint-Vaast in het Franse Arras (Atrecht) en Val-Dieu bij Aubel. Na de Franse Tijd komen de uit Frankrijk verdreven Servantes du Coeur de Jésus, de Dienaressen van het Hart van Jezus, die een kleine eeuw de “eerherstellende aanbidding van het Heilig Sacrament” in ere hielden maar die ook de opvang van wezen, de opvoeding van jongeren en de zorg voor zieken en bejaarden als hun taak beschouwden. De zusters namen ook de zorg voor de boerderij op zich. De opbrengst was nodig voor het kinder- en bejaardenhuis dat de zusters in Abshoven begonnen. De zusters vingen kinderen op die om welke reden dan ook niet meer thuis konden wonen. Daarnaast verzorgden zij de wijkverpleging in Munstergeleen en startten er ook met een kleuterschool.

Voor het werk op de boerderij namen de zusters in 1952 het echtpaar Gijsen-Van de Schoor aan dat vanaf dat moment de zorg voor de boerderij op zich nam. Het jonge, pasgetrouwde stel nam zijn intrek in de bijgebouwen. Ze kregen de beschikking over een slaapkamer en een keuken. Douchen mochten ze in het klooster en ook de warme maaltijd haalden ze bij de zusters. Louis Gijsen was in loondienst van de zusters en van zijn vrouw Lisa werd verwacht dat ze haar man vrijwillig terzijde stond bij het werk op de boerderij.

In 1981 vertrokken de zusters van Abshoven naar Montfort. Er bleven slechts drie zusters achter om voor de gebedsdienst te zorgen. In 1986 verhuisden de laatste zusters naar Merkelbeek en daarmee kwam het gebouw leeg te staan, met als triest dieptepunt de grote brand op 7 juni 1995 waarbij de kapel, het klooster en het abtshuis zwaar beschadigd raakten.

Met als gevolg een in de loop van de jaren steeds verder wegrottende kies bij de entree van Munstergeleen, een uitzichtloos lijkende situatie die menigeen zo moedeloos maakte dat hij of zij voorstander werd van rigoureuze sloop.

Uiteindelijk heeft de gemeente de ontwikkelaar contractueel gedwongen tot een cascorestauratie van de kapel en het klooster waarbij de buitengevels en de daken gerestaureerd zijn maar het abtshuis slechts als ruïne geconsolideerd werd, in hoopvolle afwachting van een partij die een herbouw wel ziet zitten.

Het is daarom een goede zaak dat vrij snel na het gereedkomen van de cascorestauratie in mei 2013, mensen gevonden zijn die exploitatiemogelijkheden zagen en de afbouw ter hand hebben genomen. Zo is het klooster omgebouwd tot kantoor voor de Perfact Group terwijl de kapel succesvol wordt geëxploiteerd als Brasserie Abshoven.