Zijne Majesteit Koning Willem Alexander heeft het behaagd om onze voorzitter, Frank Keysers, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Deze fantastische onderscheiding heeft hij gekregen omdat hij zich inzet voor de historische cultuur.

Dat doet Frank o.a. door behalve voorzitter te zijn van Vereniging Sittards Verleden ook projectleider te zijn van Historische Impuls Sittard-Geleen-Born (HIS).

Maar Frank is ook bestuurslid van de Stichting Kasteel Limbricht en penningmeester bij de Stichting Monografieën uit het Land van Sittard.

Ook is hij bestuurslid bij de Stichting Pro Infantibus en correspondent voor de Stichting Menno van Coehoorn. 

In het verleden was Frank bestuurslid van Harmonie Les Amis Réunis in Nieuwstadt, Lid van de Raad van Toezicht Trevianum Scholengroep, voorzitter van de Restauratiecommissie Juniorkamer Swentibold en bestuurslid bij het LGOG.

 

Zijne Majesteit heeft het ook behaagd om een gewaardeerd lid van onze vereniging, Jos Engelen, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Deze onderscheiding heeft hij o.a. gekregen omdat Jos schrijver is bij Vereniging Sittards Verleden.

Maar ook lid en schrijver is van de Veldeke Kring Sittard en vrijwilliger bij Historisch Impuls  Sittard-Geleen-Born (HIS).

Hij documenteert de geschiedenis van de tabakspijp voor de Stichting Onderzoek Historische Tabakspijpen.

Jos is ook betrokken bij het project AEZEL (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen).

Zijne Majesteit heeft het ook behaagd om nog een gewaardeerd lid van onze vereniging, Els Hendriks, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Els Hendriks is bestuurslid van Heemkundevereniging ‘De Lemborgh’ en van Stichting Heemkunde Zonder Grenzen.

Zij is vrijwilliger bij de Stichting Oude Salviuskerk Limbricht.

Els is ook penningmeester van Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen.

Zij is secretaris van de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.