Naast de website van de Vereniging Sittards Verleden zijn er op het “world wide web” natuurlijk nog vele sites waar “voor iedereen die belangstelling heeft voor het verleden van onze stad en streek” leuke, interessante en belangrijke informatie te vinden is, zoals onder meer:


Vind voorouders en informatie over dorp/stad in AEZEL

AEZEL (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen)

https://aezel.eu/ 

Een website over de historie van gemeente Sittard-Geleen – Born  

 https://historiesittardgeleenborn.nl  

De Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, de overkoepeling van (vrijwel) alle cultuurhistorische organisaties in de gemeente Sittard-Geleen. Op de website van de Federatie is ook veel te vinden op de sites van de aangesloten leden: http://www.historiesittard-geleen-born.nl

Natuurlijk biedt ook de website van de gemeente Sittard-Geleen belangrijke en interessante informatie:

https://www.sittard-geleen.nl

 

Erfgoedcentrum De Domijnen; informatie over het archief vooralsnog:

https://www.dedomijnen.nl/collecties/

De Werkgroep Archeologie Sittard is een onderdeel van Heemkundevereniging “De Lemborgh":   https://werkgroeparcheologiesittard.jouwweb.nl/

De werkgroep houdt zich bezig met oudheidkundig bodemonderzoek zoals:
Veldlopen [zoeken en oprapen] - Doen van boringen op het land - Meehelpen bij opgravingen - Verwerken van vondsten Werkavonden - Lezingen - Cursussen

Het bovenstaande gebeurt i.s.m. de stadsarcheoloog en met Erfgoedcentrum De Domijnen.

De Stichting Jacob Kritzraedt is in 1952 in het leven geroepen om te voorkomen dat een gedeelte van de Sittardse Begijnenhofwal zou worden afgegraven. De stichting zet zich sindsdien in voor het behoud van monumentale en monumentwaardige gebouwen in Sittard. Daartoe koopt zij bedreigde panden aan, restaureert ze en verhuurt ze vervolgens: 
https://stichtingjacobkritzraedt.nl

Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) afficheert zich als dé historische vereniging van Limburg. Om zo dicht mogelijk bij de eigen leden te staan heeft LGOG de provincie opgedeeld in regionale kringen die zich richten op de geschiedenis van de betreffende regio, in ons geval kring De Westelijke Mijnstreek: https://lgog.nl/regios/westelijke-mijnstreek

Voor iedereen die belangstelling heeft voor kerken, kloosters en kapellen in Limburg is de website Kerkgebouwen in Limburg een onmisbare en onuitputtelijk lijkende bron van informatie: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

DeRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het beleid uit van de Rijksoverheid voor archeologie, beschermde monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Met specialistische kennis over de zorg voor ons erfgoed brengt de Rijksdienst een verbinding tot stand tussen beleid en praktijk. Eigenaren, beheerders, particuliere organisaties en overheden zijn de partners van de Rijksdienst: https://cultureelerfgoed.nl

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  kan doorgeklikt worden naar monumenten(https://cultureelerfgoed.nl/erfgoed/monumenten en het belangrijke rijksmonumentenregisterhttps://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/kennis/voorbeelden/rijksmonumentenregister), archeologie(https://cultureelerfgoed.nl/erfgoed/archeologie), landschap (https://cultureelerfgoed.nl/erfgoed/historisch-landschap en http://www.landschapinnederland.nl/), collecties (https://cultureelerfgoed.nl/erfgoed/collecties) en niet op de laatste plaats de beeldbank met bijna 1 miljoen afbeeldingen (http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/).

Een belangrijk website waar gezocht kan worden op ruim 60 miljoen pagina’s Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften is Delpher:  https://www.delpher.nl

En verder: op de site Sittard-Geleen.Nieuws.nl (https://sittard-geleen.nieuws.nl) is lokaal en regionaal nieuws te vinden evenals de gemeenteberichten terwijl de webportal insittardgeleen.nl (http://www.insittardgeleen.nl) is ontwikkeld om de stad Sittard-Geleen digitaal te profileren.

De VVV Sittard

Visit Zuid-Limburg/Sittard website: https://www.visitzuidlimburg.nl