Op Sint Joep (dinsdag 19 maart) geeft de Vereniging Sittards Verleden voor de 15e keer een postzegel uit. Dit jaar hebben wij gekozen voor een afbeelding van de schilderachtige Ophovener molen.

 

Door de herinrichting van de Geleenbeek tussen de Middenweg en de Agricolastraat onder regie van het Waterschap Limburg is er een prachtig landschap ontstaan met een meanderende beek. Bij de oude “Sjteine Sjloes” takte de Molenbeek af om de stadsgracht van water te voorzien en de watermolens in de stad aan te drijven. De Geleenbeek “keutelde” (kabbelde) daarna verder als Cötelbeek.

 

De oudste vermelding van de molen dateert uit de 14e eeuw en samen met het daar tegenover liggende Ophovenerhof vormden zij samen een “leen” van de hertog van Gulik dat beheerd werd door de “mankamer” van kasteel Born.

 

Na als graan-, olie- en houtzaagmolen gefunctioneerd te hebben werd de molen in 1955 stilgelegd. In 1973 kocht de Stichting Jacob Kritzraedt de molen en restaureerde het geheel. Bij een hevige onweersbui in 1983 werd het molenrad flink beschadigd en kon dat pas weer draaien in 1998. Vanaf 2003 werkt de molen als waterkrachtcentrale die stroom levert voor zo’n 30 huishoudens.

 

De Stichting Jacob Kritzraedt maakte van de gelegenheid gebruik om de watermolen een grondige opknapbeurt te geven en restaurant “De Vief Heringe” uit te breiden tot in het molengebouw. Het resultaat ziet u op de nieuwe postzegel.

 

Op 18 maart a.s. zullen de eerste postzegels om 16:00 uur worden overhandigd aan de heer Theo Hanssen, voorzitter van de Stichting Jacob Kritzraedt, en de heer Arthur Rooden, exploitant van “De Vief Heringe“.

 

Op 19 maart zijn de zegels vanaf 09:00 uur te koop op onze vaste plek in het Mariapark en – voor zover nog beschikbaar – vanaf 20 maart bij drogisterij Oukouk in Munstergeleen.

 

 

Prijs per vel van 10 postzegels               € 12,00 ;

Gelegenheidsenveloppe met 1 zegel      €   3,00;

Eerste dag enveloppe met 2 zegels          €   4,50.