Rabo ClubSupport 2022

 

Onlangs kreeg penningmeester Jacques Meeuvis bezoek van een medewerker van de Rabobank. Deze overhandigde hem een cheque ter waarde van € 268,05 wegens deelname door Vereniging Sittards Verleden aan Rabo ClubSupport 2022.                                                                                  

Natuurlijk zijn wij heel blij met dit bedrag en wij willen degenen die hun stem op onze vereniging hebben uitgebracht van harte danken.                Maar toch zien we in het resultaat jaarlijks een sterk dalende tendens. Verleden jaar werd € 301,00 geïncasseerd en het jaar daarvoor zelfs € 641,00. Dit verschil is waarschijnlijk zo groot omdat ingaande 2021 alleen nog maar digitaal kan worden gestemd en niet meer via invulling van een stembiljet dat vooraf werd toegezonden. Voor ons als bestuur, maar ook voor alle leden, moet dit aanleiding zijn voor een inspanning om zoveel mogelijk leden op te roepen om in het komende jaar hun stem op ons uit te brengen.