Een korte schets van de ontwikkeling van Sittard en zijn vestingwerken

In de 11e eeuw kwam de nederzetting Sittard op de oostoever van de Geleenbeek tot ontwikkeling. Daar lag toen een versterking van een lokale heer en een zaalkerkje. De versterking bestond uit een omgrachte motte met verdedigings- tevens woontoren aan de huidige Oude Markt en een met gracht en palissade omringde voorburcht ter hoogte van het huidige kloosterplein. De zaalkerk bevond zich ter hoogte van de huidige Sint-Petruskerk. Tussen de voorburcht en het kerkje lagen wat woningen.