Daarom gaan wij in beroep bij de Raad van State

Gepubliceerd op 7 maart 2022 om 20:49

Daarom gaan wij in beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg” . . .

 

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg” vastgesteld.

De Stichting Jacob Kritzraedt, de Vereniging Sittards Verleden, de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Vereniging Heemkunde zonder Grenzen hebben zich echter vanaf de bekendmaking in december 2020 van het voorontwerp van het bestemmingsplan, verzet tegen het plan van de huidige eigenaar om de kloosterkapel te verbouwen tot zijn privéwoning.

Velen ondersteunen ons in dit verzet maar door anderen wordt ons verweten dat wij een goed alternatief voor het leegstaande klooster frustreren en de eigenaar van de kapel dwarsbomen, dit terwijl deze de kapel wil behouden door er zelf te gaan wonen.

Lees de samenvatting van het beroep