Kerst 2020

Gepubliceerd op 3 november 2021 om 21:25

 

OOZE GAS

Wie dat euveral gebeurt, blieve waal ens gaste bie òs sjlaope. Mer waat òs eine keer mit eine gas euverkoum, wil ich uch toch in ‘t kort vertëlle. Waeke vanteveure wòste veer al, dat hae zou kòmme. Mer ...... hae zou allein kòmme es veer ein bepaald saort bëd veur h’m haue. Nou, dao woord dus mer veur gezörg. Hae koum mit aanhang, d.w.z. twee volwassene en ein kèndj waare bie h’m, mer die zoue neit blieve sjlaope. Hae hau van alles bie zich es of hae waeke zou blieve. Bie zien aankòms woord dat allenei oetgepak en oetgesjtald. Jeederein moosj dat ouch zeen. Hae begoosj drèk van alles in oos hoes nao te kieke en. te repareiere, dat waar h’m eige. Hae hau zeer bezunjer gereidsjap, maakde väöl laeve en ruimde bienao niks op. Mit de femieje woord aafgesjpraoke òm saame irges te gaon aete. Veer reeë daoròm veuraan in ‘t Pruusjes nao ein restaurant woo veer dèkser koume. Drèk wie veer vertrokke waare, voul hae in den otto in sjlaop. Bie aankòms in ‘t restaurant moosjte veer h’m wakker make. Aan den dösj waar hae vervaelend en gedroug zich neit wie ‘t heurde. Op ein gegaeve mooment leip hae vrèch ewèch de keuke in, sjus of hae dao jeedere daag koum. Aan taofel out hae dit waal en dat neit. Bie òs vertrëk zoug ich, dat ‘t maedje waat òs bedeind hau hööm sjtòng te peune. Toes aangekòmme lag hae zich drèk in eine luie sjtoul te sjlaope. Jeederein leip op zien teene en durfde neit hèlop te kalle, bang dat hae wakker zou waere. Wie ‘r doe wakker woord, moelde hae òs de oore van de kop en veer moosjte en zoue allemaol nao hööm loestere. Geer zult uch allenei waal aafvraoge: waat mòste noe mit zoo’ne gas. Doe bès nattuurlik blie dat hae weg is en doe haops dat hae neit mee gauw trök kump. Mis ....... hardsjtikke mis! Dae gas koum bie òs ziene veierde verjaordaag viere. Hae nuimp mich pa om neit in de war te kòmme mit ziene angere opa. En hae maag zoo dëks kòmme wie ‘r wilt, desnoods jeeder waek, miene eesjte kleinzoon. Albaer Sluijs