Abshoven

Gepubliceerd op 28 oktober 2021 om 14:37

Meer Foto’s

 

Abshoven

In september 2018 werd in de Engelse tuin bij klooster Abshoven de Lourdesgrot in ere hersteld. Dit was vooral te danken aan de mevrouw Gijsen-van der Schoor.

Bij de inzegening hield zij een toespraak waarin zij vertelde wat de grot voor haar betekende.

 

De toespraak die Lisa Gijsen-van der Schoor hield bij in gebruikneming van de Lourdesgrot in Abshoven 8 september 2018

Vandaag 8 september feest van Maria’s geboorte komen wij hier samen voor een bijzondere gebeurtenis nl de inzegening van het Mariabeeld van de Lourdesgrot en de 82 jaar oude gedenksteen van Burgemeester Coonen van Munstergeleen is weer na 30 jaar teruggeplaatst in de grot. Aan u allen een hartelijk welkom bij dit feestelijk gebeuren. Bijzonder welkom Pastor de Rouw die het Mariabeeld zal inzegenen. Pastor de Rouw heeft jarenlang de diensten hier in de kapel verzorgd en was ook verbonden aan het kinderhuis. Een bijzonder woord van welkom ook aan zuster Ancilla die jarenlang op Abshoven gewoond en gewerkt heeft als zuster Dienares van het Heilig Hart van Jesus en was hoofd van de afdeling huishoudelijke dienst in het kinderhuis. Ook uw medezusters van het zorgcentrum welkom. Ook welkom Frank Bessems. Jo Reinders, Bert Wetzels en Tessa de Bram. Dhr. René Joosten is op vakantie. Verder alle genodigden en belangstellenden welkom. Toen Dhr Schenghart in 1820 het complex kocht en zelf ging wonen op Huize Koekamp heeft hij al spoedig deze Engelse tuin aan laten leggen en ook de weg van Munstergeleen naar Geleen. Deze weg loopt hier opzij van het park en wordt ook wel de allee genoemd en is sinds kort weer toegankelijk en ook bewandelbaar, een historische weg dus. In 1910 kwamen de zusters Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus vanuit Frankrijk hier naar Abshoven en openden in 1921 een kinderhuis In 1936 heeft de toenmalige Overste zuster Gemma hierachter in het park een Lourdesgrot laten bouwen. Er werd toen door burgemeester Coonen van Munstergeleen een gedenksteen ingebouwd. Deze grot werd het rustpunt van de jaarlijkse sacramentsprocessie welke in die tijd op Sacramentsdag gehouden werd. De priester droeg het Allerheiligste in de monstrans door het prachtig versierde park met bloemen, slingers en vlaggen langs de weg naar de grot die ook helemaal versierd was. De zusters, de kinderen vanher tehuis, mensen uit de buurt uit Munstergeleen en Oud Geleen en kinderen van de kleuterschool, allen liepen al zingend en biddend mee in de processie. In de grot werd het Tantum Ergo gezongen en de zegen gegeven, het was jarenlang een mooi en feestelijk gebeuren Mijn man Louis en ik hebben dat in de vijftiger jaren nog mee mogen beleven. ook waren er in het park de kruiswegstaties aan de bomen bevestigd zodat de zusters al wandelend door het park de kruisweg konden bidden In 1965 is de grot verplaatst naar deze plek omdat hier meer zon was , een mooi grasveld en de bomen waren er nog niet zo groot. De toenmalige overste Scolastica vond dat er bloemen bij Maria hoorden, het was hier toen al snel een bloemenpracht. En dan wil ik ook in het bijzonder dhr. Wiel Wouten en zijn vrouw Marie Lorus welkom heten. Wiel heeft deze grot mee opgebouwd , hij was werkzaam bij het aannemersbedrijf van Jo Maes uit Spaubeek en zij hebben in de jaren 50-60 heel veel gebouwd en verbouwd hier op Abshoven. Met Jo Maes en zijn medewerkers hadden Louis en ik een fijne vriendschapsband die altijd gebleven is. We aten ’s middags altijd warm eten bij ons aan tafel, enkelen van hen zijn reeds overleden, Wiel, nog heel hartelijk welkom. Ook de steen is toen weer hier aan de grot geplaatst. Nadat het kinderhuis een stichting werd en het park eigendom van de Zusters bleef heb ik met mijn kinderen, vrijwilligers en soms in de avonduren met Louis het park onderhouden. Toen het park werd verkocht en de Zusters naar Merkelbeek vertrokken verwilderde het park helemaal. Gelukkig heeft Dhr Paumen, een buurtgenoot de steen van de grot meegenomen. Hij was toen wel al gebroken maar wij hebben de steen op de zolder bij ons bewaard. Mevr Paumen, u vandaag nog eens hartelijk welkom en nog bedankt dat uw man de steen toen gered heeft, wij zijn daar heel blij om. Jarenlang was er bij ons een grote pijn over Abshoven en over alles wat er gebeurde. De brand in 1995, de grote afbraak. De kostbare monumentale stenen werden afgevoerd naar het lager van de firma Meulen in Weert. En het mooie park werd een totaal ontoegankelijk verwilderd bos. Toen in 2011 en 2012 de kapel weer werd opgeknapt en het in 2013 zover klaar was dat ik er met de kinderen en kleinkinderen naartoe ben gegaan kwam er langzaam weer hoop. In 2014 opening van de Brasserie, de uitgave van het boek Monografieen over Abshoven. De monumentale stenen werden teruggehaald in Weert, de steen van de grot hebben we meegegeven om op te knappen. De stenen kregen een plaats in Abshoven en ik had de eer om er een van te onthullen en daar toen ook mijn grote droomwens uitsprak nl het opknappen van de engelse tuin en de Lourdesgrot. De aanvraag van subsidie door het JKL voor het opknappen van het park werd helaas in 2015 afgewezen. In 2016 werd er opnieuw een aanvraag bij de provincie ingediend. Zelf schreef ik toen met medewerken van het JKL een persoonlijke brief naar gouverneur TH Bovens met de nodige informatie. Ik kreeg een brief terug en het JKL kreeg de subsidie. Onder begeleiding van het JKL, heel veel vrijwilligers oa leerlingen van het Trevianum, Dakapo asielzoekers, IVN vrijwilligers en vele anderen veranderden ze in heel korte tijd het totaal ontoegankelijke verwilderde park in een toegankelijk, bewandelbaar bos. Helaas moest er toch gestopt worden en was er tot mijn grote spijt aan de grot niets gedaan, het was nog de totaal verwaarloosde grot van voorheen. zie foto Het bleef even zo en toen besloten mijn kinderen Harry, Math en Peter met toestemming van de eigenaar de grot zelf op te knappen. De stenen werden schoongemaakt, lossen stenen weer ingemetseld , binnen in de grot alles gemetseld en een klein tegelpad aangelegd. De bloempotten die mij geschonken waren door neven en nichten werden vastgezet en bloemen geplant, ziehier het resultaat. Hartelijk dank dat jullie dit voor mij maar ook zeker voor de gemeenschap hebben gedaan. En toen kwam er een grote verrassing. Ik kreeg van mijn goede vriendin en buurvrouw Els Merkens het mooie Mariabeeld cadeau. Els, ook heel hartelijk welkom hier vandaag en bedankt voor dit mooie Mariabeeld dat je mij en zeker ook de gemeenschap hebt geschonken, velen komen het bezoeken. We kregen ook een Bernadette cadeau maar die moest helemaal opgeknapt worden. Mijn schoondochter Tiny heeft het met haar mag ik wel zeggen gouden handen weer heel mooi gemaakt. Welkom Tiny en bedankt voor het opknappen. Ja, nu hebben we ook een Bernadette. En dan nog een verrassing. Een prachtige bank die mij is geschonken door Wim Kuipers. Hij heeft de bank zelf gemaakt en met Harry hier geplaatst. Ook aan Wim en Gerda een hartelijk welkom en heel bijzonder bedankt. ik zelf en heel wat mensen hebben er al dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, de rust hier, de stilte van de natuur en het zitten op de bank bij deze Lourdesgrot vind ik heel bijzonder en velen met mij. In 2014 ben ik met Bert Wetzels de monumentale stenen gaan halen in Weert en toen nam Bert ook de steen van de grot mee om op te knappen. Voor mij toen en stille hoop dat de steen weer teruggeplaatst kon worden in de grot, en ook deze wens is vervuld, de steen is teruggeplaatst. Bert heeft de juiste stenen gevonden en is nu ingemetseld en een ereplaats gekregen naast het Mariabeeld. Bedankt Bert en ook Frans Bessems voor de medewerking hier nog aan verleend. De laatste jaren zijn voor mij en mijn gezin heel bijzonder geweest. De opening van het kantorencomplex waar mensen samen werken met en voor elkaar en er zijn voor anderen. De Brasserie waar men samen iets kan vieren, om afscheid te nemen of er komen om gewoon wat te eten en te drinken. Er zijn heel veel mooie dingen gebeurd. En dan denk ik ook aan de lezingen over de geschiedenis van Abshoven in de Brasserie. De tentoonstelling over Abshoven door Harry en Peter op het terras, de reünie van de vroegere bewoners van het kinderhuis, het plaatsen van de beeldjes op de trappen. De ontmoetingen van en met zoveel mensen, zoveel vrienden die veel voor mij gedaan hebben en dat nog doen. Aan u allen, heel veel dank voor de warme vriendschap en uw aanwezigheid nu hier. En dan noem ik nog even Dhr Guus Jansen, Ben Bongers en Marijke Geilen, bedankt dat jullie er waren. En U allen, bedankt voor uw aandacht. Het lied, Weesgegroet, O sterre Daarna de zegening van het Mariabeeld Het lied O sterre der zee De zusters van het moederhuis in Frankrijk laten ons hartelijk groeten en zijn heel blij met de mooi opgeknapte Lourdesgrot. Ze zijn vandaag in gedachten bij ons en vonden het fijn dat zuster Ancilla hierbij vandaag aanwezig is. We hebben als gezin nog altijd een goede band met alle zusters in Frankrijk. Pastor de Rouw, heel hartelijk dank voor de inzegening. En dan wil ik ook nog even iets zeggen. Vandaag is het monumentendag op 8 september 2018. 8 september 2012 was het ook monumentendag over groen van toen. Mij is toen gevraagd een stukje te schrijven voor in het boek over de engelse tuin. Centraal stonden toen de tuinen van Sittard en Munstergeleen, ik schreef het stukje met de hoop dat het opgeknapt zou worden. 8 september 2018. Mijn droomwens is vervuld: Het park is bewandelbaar (ofschoon ik op meer gehoopt had) de grot is klaar en de steen is terug. Dank voor uw aanwezigheid en ik hoop dat u nog vele keren gebruik gaat maken van mijn bank en een bezoek hier aan de grot.

Lisa Gijsen van de Schoor en familie

 

Meer lezen over Abshoven zie

Monografieën uit het land van Sittard deel 22

“Abshoven, wel en wee van een monument en zijn bewoners”