vernieuwde website HIS gelanceerd

Gepubliceerd op 9 maart 2023 om 22:34

 

Historische Impuls Sittard-Geleen-Born

U kunt zich, als leden van VSV, vast nog herinneren dat we als bestuur gepoogd hebben om in het jubileumjaar 2018 (Sittard 775 jaar stadsrechten) een site te ontwikkelen ten behoeve van de digitale geschiedenisbeschrijving van onze stad (HIS: Historische Impuls Sittard). Het voordeel van een boek zou zijn dat de inhoud altijd actueel te houden is; dat er geluids- en filmfragmenten aan toegevoegd kunnen worden; dat de oorspronkelijke bronnen toegankelijk gemaakt kunnen worden; dat het over de hele wereld in te zien is; en dat het ook toegankelijk is voor de jeugd. Bedoeling was om als volgende stap de geschiedenisbeschrijving voor de hele gemeente te gaan maken, en dan niet meer onder de vlag van onze vereniging, maar vanuit de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born (HIS: Historische Impuls SGB).

Vanwege het ontbreken van subsidies is onze ambitie toen niet gelukt. Wel hebben we toen als vereniging door Tjeu de Heus een basisversie laten maken, zodat eventuele sponsors zouden kunnen zien wat we van plan waren te gaan realiseren. Op de basisversie stonden een twintigtal ‘verhalen’, geschreven door Jan Schrader, Guus Janssen, René Lauwers en Peter Schulpen. Omdat dat meteen gemeentebreed van opzet was, heeft de federatie toen de helft van de al gemaakte kosten aan onze vereniging terugbetaald.

Inmiddels hebben we (mede in het kader van Corona-ondersteuningsmatregelen) subsidies gekregen van de gemeente Sittard-Geleen en van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Daardoor konden we onder andere de definitieve versie door Tjeu de Heus laten ontwikkelen.

De verhalen op de basisversie van de website zijn afgelopen periode door Peter Schulpen als eindredacteur omgeschreven naar actuele inzichten en volgens de opzet van de nieuwe site. De eindredactie is nu overgenomen door historicus Frank Hovens. De dagelijkse techniek wordt verzorgd door Jan Toonen. Inmiddels heeft Peter Schulpen ongeveer vijftien personen bereid gevonden om geregeld een nieuw verhaal voor de website te schrijven.

Men kan zich als ‘vriend van HIS’ aanmelden onder aan de website www.historiesittardgeleenborn.nl   U krijgt dan regelmatig per mail of FaceBook bericht van een nieuw geplaatst verhaal. Via de nieuwsbrief blijft u ook op de hoogte van andere ontwikkelingen op historisch gebied binnen onze gemeente.

Op termijn zal de website worden uitgebreid met een beschrijving van de (alle) monumenten van de gemeente. Dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld van ‘Jacob Kritzraedt’ door te klikken naar het monument ‘Kritzraedthuis’ en nog later zelfs naar de website AEZEL voor de uitgebreide bewoningsgeschiedenis.

De nieuwe website is afgelopen 30 oktober gelanceerd tijdens de Open Archieven Dag in de Domijnen. Wethouder Andries Houtakkers verrichtte de openingshandeling in aanwezigheid van veel betrokkenen.

Meldt u zich dus desgewenst aan via de website en u krijgt regelmatig de nieuwsbrief toegestuurd.

 

Frank Keysers,

Projectleider HIS