Een geslaagde jaarvergadering 2023

Gepubliceerd op 12 april 2023 om 18:50

Een geslaagde jaarvergadering 2023

Het was een geslaagde jaarvergadering met een grote opkomst.

De voorzitter heeft iedereen welkom geheten.

De secretaris heeft een beknopt verslag van het jaar 2022 vertelt.

De penningmeester heeft ons meegenomen in de financiële wereld van de vereniging en dat zag er goed uit.

Peter Vossen en René Lauwers zijn opnieuw herkozen en zullen hun functie bij de vereniging voor de komende periode weer vervullen.

Frank van Leeuwen is gekozen als nieuw bestuurslid van de vereniging. Hij heeft al een paar vergaderingen bijgewoond en is zeer enthousiast.

Hub en Lenie werden bedankt voor hun jarenlange inzet wat betreft de horeca bij de lezingen.

In de pauze werden we allemaal getrakteerd op koffie met een stuk vlaai.

Na de pauze heeft Peter Vossen een toelichting gegeven over de stand van zaken van de herontwikkeling van klooster Agnetenberg en de Agnetentuin. Daarna zagen we een korte film over de opgraving in de tuin van het Erfgoedcentrum. Als afsluiting lichtte Joery Wilbers, directeur-bestuurder De Domijnen, de plannen toe van De Domijnen in de komende jaren.

 

De foto's geven een impressie van de avond. Door op de foto te klikken wordt deze uitvergroot