Hotel de Limbourg

Gepubliceerd op 11 november 2021 om 11:09

Hotel de Limbourg, een pand met een lange geschiedenis

Aan de westkant van de Markt, gelegen tussen de Gats en de Oude markt ligt hotel De Limbourg.

Hoe oud dit pand zal zijn is niet met zekerheid te zeggen maar uit schriftelijke bronnen weten we dat hier in 1502 al een huis stond. Huizen hadden in die tijd geen huisnummer maar een naam en dit huis werd genoemd “Zum Wilden Mann” en staat in de boeken vermeld als herberg. Vanaf 1594 is het een woonhuis in bezit van familie In der Sittardt maar in 1648 is het pand opnieuw weer in gebruik als herberg.

Halverwege de 18de eeuw krijgt het pand een nieuwe naam en heet dan “Zum Kaijser”.

Voor meer foto's klik hier

Een eeuw later is het pand eigendom van de familie Haenen. Xaverius Haenen werd geboren in Maastricht in 1779 Hij huwde met Helena van Gansewinkel en zij werd geboren in 1788 te Sittard. Haar vader was apotheker en deze apotheek was net als hotel de Limbourg aan de westkant van de markt gevestigd, op de plaats waar later opticien “In het Panhuis” gevestigd was en waar zich nu Het Hophuys bevindt.

Xaverius en Helena wonen eerst in Beek en hier wordt hun enige zoon geboren op 9 maart 1814 en zij noemen hem Anton.

Het gezin komt naar Sittard en op 3 juni 1844 kondigt Jan Hendrik Xaverius Haenen de opening aan van Hotel de Limbourg. Drie jaar later, op 24-3-1847, sterft Xaverius.

Zijn zoon Anton erft het hotel en ook het pand van zijn grootvader Van Gansewinkel. Hij trouwt op 20 juni 1855 op huwelijksvoorwaarden met Gertrude Dinraths. Waarschijnlijk werkte zij al in het hotel van zijn vader.

Het jonge stel gaat eerst wonen in het pand van grootvader van Gansewinkel maar verhuist later naar Hotel de Limbourg.

Gertrude wordt pas eigenaresse van Hotel de Limbourg nadat haar echtgenoot Anton Haenen in 1870 overlijdt en zij alles erft.

Madame Haenen, zoals ze genoemd werd, was een zeer bekende persoonlijkheid. Ze was een zakenvrouw maar stond vooral ook bekend om haar kookkunst.

Handelsreizigers, de jezuïeten en ouders van de internen bij de Ursulinen waren vaak bij haar te gast. In het hotel was een grote muziek- en danszaal.

Bekende Sittardse kunstenaars als de dichter Charles Beltjens en de musicus en zanger Nicolaas Reubsaet hebben hier opgetreden.

Ze heeft het hotel tot haar dood in 1908 geëxploiteerd. 

In 1897 komt haar neef Xaverius van de Venne, geboren 1876 in Maasbracht als zoon van de burgemeester van Maasbracht en van een zus van Madame Haenen, bij haar wonen Aanvankelijk was hij klerk bij Van Gend & Loos, later wordt hij zelfs directeur van Van Gend & Loos.

Het echtpaar Gertrude en Anton Haenen hadden geen kinderen dus na haar overlijden wordt alles vermaakt aan haar neven en nichten. Op de veiling in 1908 heeft Xaverius van de Venne het hotel gekocht.

In officiële stukken staat hij niet als logementhouder of hotelier vermeld maar als expediteur.

Hij was, zoals al gezegd, directeur van Van Gend &Loos, hoofdagent van een Belgische verzekeringsmaatschappij en voerde tevens een agentschap voor de Deutsche post.

Daarnaast had hij ook nog het vervoer van goederen die per spoor vervoerd werden. Op de foto is te zien dat al deze activiteiten vermeld staan op de gevel van Hotel de Limbourg. Bij de verbouwing van de Philzaal in de Gats vond men nog restanten van de paardenstal waar de paarden van Van Gend & Loos gestald werden.

Mevrouw Dorien Jongen vertelde dat haar moeder de hemden van Xaverius moest strijken, als er een scheef vouwtje in zat, kreeg ze het hemd weer retour. Xavier van de Venne was een deftig heerschap. Hij huwt met Fieneke Schurgers, geboren te Sittard op 30 april 1883 als dochter van het echtpaar Schurgers-Plaum die aan de Stationstraat hotel-restaurant “Onder de Linden” exploiteerden. Xavier houdt zich bezig met zijn diverse zaken en Fieneke heeft de leiding over de huishouding en het hotel en doet dat samen met Betje Hahnen. Deze Betje Hahnen was geen familie van Madame Haenen maar was wel in dienst bij haar geweest. Ze werd overgenomen door Xavier van de Venne bij wie ze haar 40- jarig jubileum als hulp in de huishouding vierde.

In 1921 verliest Xavier van de Venne een groot deel van zijn vermogen door devaluatie van de Duitse Mark evenals de vader van Toon Hermans, directeur van de Sittardse Bank.

Xavier van de Venne verkoopt dan deel voor deel zijn bezittingen en als eerste verkoopt hij zijn hotel aan de Philipsbank. Deze bank heeft veel veranderd aan het pand. Tot 1940 is hier een bank gevestigd. De Philipsbank wordt achtereenvolgens overgenomen door de “Limburgse Bankvereeniging”, gevolgd in 1935 door de “Gelderse Crediet Vereeeniging”.

Het gedeelte in de Gats verkoopt hij in 1931 aan de Gebroeders Canton die een timmerfabriek bezaten. Deze lieten zich niet uitbetalen voor hun werk, maar schreven de gedane werkzaamheden ” op de lat”, en op deze wijze hadden ze later bij de verkoop een streepje voor.

Ook het rechtergedeelte, grenzend aan de Oude Markt, verkoopt hij in 1931 aan de Gebroeders Canton en voor zover bekend is dit gedeelte nog steeds eigendom van deze familie. De danszaal en muziekzaal van Madame Haenen biedt nu onderdak aan de Philharmonie.

In 1933 is Hotel de Limbourg in handen van de families Van Wessem en Garé. Zij verhuren de bovenwoningen aan jonge stellen. Zo woonde hier ook het echtpaar Gijsen-Schurgers en werd hun zoon Paul Gijsen hier geboren (de latere opticien).

In 1940 gaat de bank failliet. Brouwerij “De drie hoefijzers Bieren” koopt het pand en verhuurt het aan de familie Janse-Ubachs en zij beginnen hier weer met een hotel, nu genaamd “Hotel de Pelikaan”.

Het pand heeft in de oorlog nogal wat schade opgelopen en om deze reden wordt het pand door de brouwerij verbouwd. In de voorgevel komen nu schuifpuien. De familie Janse heeft het geëxploiteerd tot 1965. Als vader sterft blijven moeder en dochter er nog enige tijd wonen.

Van 1965 tot 1975 huurt May Boesten, oud-voetballer bij Sittardia “De Pelikaan”.

In 1975, wordt het pand overgenomen door de familie Reubsaet-Chau. Zij verbouwen het pand en geven het zijn oude naam weer terug en tot heden heet het nog steeds Hotel de Limbourg. De familie Reubsaet-Chau verkoopt het pand in 1996 aan de familie Hameleers-Beunen. Tussen 1996 tot 2001 wordt het pand grondig gerenoveerd en gerestaureerd en in 1998 worden de twee panden gelegen aan de Oude Markt 4-6, toegevoegd aan hotel De Limbourg. Ook dit gedeelte heeft een grondige renovatie ondergaan.

Op 15 juli 2000 wordt de exploitatie overgenomen van Café de Kroon en start een totale renovatie en restauratie van dit pand. Dit heeft geduurd tot december 2001.

Vijf eeuwen lang heeft het pand onderdak geboden aan wie weet hoeveel gasten en bewoners en hopelijk blijft dit mooie pand nog een lange toekomst voor de boeg.

 

Met dank aan mevrouw M. Stassen-Vandenbergh voor alle informatie.