De wijk Hoogveld is voor velen de wijk die ze meer van horen zeggen kennen dan van er regelmatig doorheen rijden per fiets of auto. Dat willen we op donderdagavond 7 juli proberen te veranderen tijdens een avondwandeling. Die begint op de parkeerplaats aan de Bradleystraat (dus NIET op de parkeerplaats van Zuyderland zorgcentrum Lemborgh). Omdat de “Hof van Onthaasting” niet gemist mag worden, starten we niet later dan 19:00 uur want het park wordt al om 20:00 uur gesloten.

 

De onbekendheid met Hoogveld is vooral te wijten aan de ligging van de wijk, tussen twee spoorlijnen en de Middenweg en met maar twee mogelijkheden om per auto op bezoek te gaan en niet meer dan drie ontsluitingen voor fietsers. Hoogveld is dan wel een van de nieuwere wijken van Sittard maar het gebied is vanaf de Bronstijd bewoond geweest. Er is een groot grafveld uit de IJzertijd gevonden en er zijn sporen uit de Romeinse Tijd aangetroffen. Die archeologische vindplaatsen hebben echter plaats moeten maken voor nieuwbouw en zijn jammer genoeg nergens onderdeel geworden van het stedenbouwkundig plan. Alleen in de namen van de straten en door enkele verwijzingen wordt geprobeerd de historie van het gebied in herinnering te houden.

 

Bij de stedenbouwkundige opzet van de wijk heeft de ontwerper een heel duidelijk assenstelsel over het gebied gelegd. De meest markante is de zichtas op de torren van de Grote Kerk. De bebouwing bestaat grotendeels uit eengezinswoningen met daarnaast enkele grote appartementencomplexen zoals Zuyderland Hoogstaete. Daartussen is een stedelijk park ontwikkeld, de “Hof van Onthaasting” die alleen al een wandeling in Hoogveld de moeite waard maakt. De architectuur van de wijk is over het algemeen strak en modern te noemen maar zeker niet van het niveau van bijvoorbeeld de wijk Roombeek, herbouwd na de vuurwerkramp in Enschede.

 

Vanwege de onbekendheid van Hoogveld in combinatie met een aantal interessante aspecten van de wijk, nodigen wij u uit mee te wandelen door dit gebied met een zeer rijke historie, ook al zal het Sittards Verleden enig voorstellingsvermogen vragen. Graag tot donderdagavond 7 juli op de parkeerplaats aan de Bradleystraat.